วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(ประกาศใช้ 24 เมษายน 2562)

ดาวน์โหลดไฟล์ 


คำสั่งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์ฯ เมือง 1

ศูนย์ฯ เมือง 2

ศูนย์ฯ เมือง 3

ศูนย์ฯ เมือง 4

ศูนย์ฯ เมือง 5

ศูนย์ฯ เมือง 6

ศูนย์ฯ เมือง 7

ศูนย์ฯ เมือง 8

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7

ศูนย์ฯ โนนสัง 1

ศูนย์ฯ โนนสัง 2

ศูนย์ฯ โนนสัง 3

ศูนย์ฯ โนนสัง 4

ศูนย์ฯ โนนสัง 5


แผนที่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1