วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธานศูนย์เครือข่ายฯ
(16 พฤษภาคม 2564 - 16 พฤษภาคม 2566)
วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
รายชื่อโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ
👉ดาวน์โหลดไฟล์Excel


คำสั่งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์ฯ เมือง 1

ศูนย์ฯ เมือง 2

ศูนย์ฯ เมือง 3

ศูนย์ฯ เมือง 4

ศูนย์ฯ เมือง 5

ศูนย์ฯ เมือง 6

ศูนย์ฯ เมือง 7

ศูนย์ฯ เมือง 8

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 1

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 2

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 3

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 4

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 5

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 6

ศูนย์ฯ ศรีบุญเรือง 7

ศูนย์ฯ โนนสัง 1

ศูนย์ฯ โนนสัง 2

ศูนย์ฯ โนนสัง 3

ศูนย์ฯ โนนสัง 4

ศูนย์ฯ โนนสัง 5
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1